Procedura wyrejestrowania aut po kasacji pojazdów

Bardzo ważną sprawą dla właściciela auta jest jego zarejestrowanie w wydziale komunikacji. Konieczne jest też informowanie o sprzedaży, zmianie właściciela, a także wyrejestrowanie samochodu, gdy zostanie on przeznaczony na złom. Proces wyrejestrowania nie jest skomplikowany, ale wymaga przedstawienia w urzędzie określonych dokumentów.
Jeśli mówimy o procesie, jakim jest kasacja pojazdów Zachodniopomorskie i inne województwa obowiązują te same zasady. Oznacza to, że niezależnie od miejsca zameldowania, należy wykonać te same czynności. Pierwszą z nich jest złożenie w wydziale komunikacji odpowiedniego wniosku. Oprócz dokumentu tożsamości należy przedstawić dokumenty, takie jak dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile była wydana), tablice rejestracyjne, wypis z KRS (auto osoby prywatnej) lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG (auto na firmę), dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC lub potwierdzenie opłacenia składki, dowód wpłacenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu auta.

Czy potrzebne są jakieś dodatkowe dokumenty?

Jeśli auto zostaje wyrejestrowane z powodu złomowania niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia o przekazaniu pojazdu do stacji demontażu. Dokumenty takie są wystawiane przez licencjonowane firmy, takie jak na przykład Car-Gryf. Otrzymując taki dokument, osoba oddająca pojazd na złom może być pewna, że nie będzie mieć problemów z wyrejestrowaniem pojazdu. Po otrzymaniu decyzji o wyrejestrowaniu, należy powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym samochód jest ubezpieczony.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × pięć =