Jak działa potencjometr?

Potencjometr jest urządzeniem, które pozwala kontrolować poziom sygnału elektrycznego. Robi to poprzez porównanie napięcia wejściowego z obwodu ze znaną wartością odniesienia i wytwarza napięcie wyjściowe, które jest proporcjonalne do różnicy między nimi.

Na jakiej zasadzie działają potencjometry?

Potencjometr działa poprzez wysyłanie napięcia do czujnika. Czujnik następnie przekształca to napięcie w wartość oporu. Wyjście z czujnika jest następnie wysyłane do sterownika, który interpretuje tę wartość jako pozycję w przestrzeni (np. 0-100%).

Potencjometr jest elementem elektrycznym, który zapewnia zmienną rezystancję w oparciu o położenie jego wałka. Są one wykorzystywane w wielu zastosowaniach, w tym w regulacji głośności, kontroli jasności i innych.

Jak zbudowany jest potencjometr?

Potencjometr dostępny na stronie: https://hazbi.com/pl/c/Potencjometry/2222162 składa się z trzech rezystorów. Jeden koniec rezystora jest podłączony do źródła zmiennego napięcia, a drugi do źródła napięcia masy. Środek rezystora jest połączony z wycieraczką, która porusza się w górę i w dół.

Źródłem zmiennego napięcia może być dowolny sygnał, który zmienia się w czasie w taki sposób, że można go wykorzystać do sterowania oporem między dwoma punktami. Może to być sygnał audio lub napięcie stałe generowane przez czujnik.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × trzy =