Jak niepełnosprawni radzą sobie w życiu?

Osoby z niepełnosprawnością to osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub sensoryczną, co w oddziaływaniu z różnymi barierami może utrudniać im pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. Może to oznaczać, że mają one zmniejszoną zdolność do uczestnictwa, jak również ograniczony dostęp do usług, towarów i możliwości.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), około 15% ludzi na świecie żyje z jakąś formą niepełnosprawności.

Kim są osoby niepełnosprawne?

Osoby z niepełnosprawnością stanowią zróżnicowaną grupę osób o różnej sprawności fizycznej, psychicznej, intelektualnej i sensorycznej. Niektóre osoby z niepełnosprawnością wymagają pomocy w wykonywaniu zwykłych czynności, inne wymagają pomocy innego rodzaju. Niektórzy potrzebują pomocy tylko raz na jakiś czas, inni – codziennie. Stopień wymaganej pomocy również różni się w zależności od osoby.

Jak radzą sobie osoby niepełnosprawne?

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z różnych form pomocy, na przykład specjalistyczny sprzęt, specjalistyczne mieszkanie i pomoc osobistą. Ponadto istnieją osoby, które mogą pomóc im w radzeniu sobie z niepełnosprawnością poprzez zapewnienie wsparcia emocjonalnego lub pomocy praktycznej, np. na stronie http://www.altix.pl/pl/dofinansowania/likwidacja-barier-w-komunikowaniu-sie/. Pomoc ta może być świadczona przez członków rodziny, przyjaciół lub sąsiadów. Osoby niepełnosprawne mogą również polegać na programach finansowanych przez rząd lub organizacje non-profit, które zapewniają pomoc i wsparcie. Programy te zazwyczaj zapewniają finansowanie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, a także organizacjom, w których pracują.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + szesnaście =