Czy i jak przedsiębiorca może ogłosić upadłość?

Dzisiejsze czasy są bardzo niepewne dla przedsiębiorców, zwłaszcza dla tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zdarza się, że nawet biznesmeni, którzy jeszcze kilka miesięcy temu prowadzili dobrze prosperujące firmy, stają się niewypłacalni. Zamiast jednak użalać się nad swoim losem, w takim przypadku należy podjąć odpowiednie i zdecydowane działania, które pomogą w uratowaniu sytuacji. Jednym z możliwych rozwiązań jest upadłość przedsiębiorstwa bądź upadłość konsumencka przedsiębiorcy. W praktyce skorzystanie z tej drugiej instytucji okazuje się dużo łatwiejsze, dlatego warto bliżej przyjrzeć się tej opcji, by wiedzieć, jak postępować w razie problemów z płynnością finansową. 

Wymagania ustawowe 

Upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić organy osób prawnych, opcja ta dostępna jest tylko dla osób, które prowadzą działalność jednoosobową. Aktualne przepisy przewidują, że do skorzystania z tej możliwości konieczne jest wcześniejsze złożenie do sądu wniosku o upadłość, w terminie zawitym 14 dni od momentu, gdy właściciel firmy stał się niewypłacalny. Organy wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu nieprocesowym będą starały się doprowadzić do zaspokojenia wierzycieli wnioskodawcy.

Biznesman, który popadł w tarapaty, jest natomiast zobowiązany samodzielnie dążyć do zawarcia ugody z osobami, wobec których ma długi. Co bardzo istotne, jeżeli w ciągu całego postępowania przedsiębiorca jednoosobowy będzie rzetelnie wywiązywał się z nałożonych na niego obowiązków i zaleceń, sąd może postanowić o jego częściowym bądź całkowitym oddłużeniu, co może bardzo pomóc w kontynuowaniu działalności w przyszłości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 × trzy =