Sprawozdanie finansowe – co wchodzi w jego skład?

Sprawozdania finansowe są najbardziej powszechnym sposobem informowania o wynikach finansowych przedsiębiorstwa. Obejmują one bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Większość firm dostarcza również wraz z raportem rocznym dokument zawierający dodatkowe informacje na temat warunków rynkowych, trendów gospodarczych i innych czynników, które mogły mieć wpływ na działalność firmy.

Sprawozdania finansowe są zazwyczaj pogrupowane w trzy główne kategorie:

Rachunek zysków i strat 

Pokazuje przychody, które firma generuje i jej wydatki w danym okresie czasu. Rachunek zysków i strat jest również znany jako rachunek zysków i strat (P&L).

Bilans

Pokazuje aktywa, zobowiązania i kapitał własny firmy w jednym punkcie w czasie. Dostarcza informacji o tym, co firma posiada i jest winna w danym momencie, ile pieniędzy ma w ręku, ile jest winna innym oraz jaki kapitał pozyskała od inwestorów zewnętrznych.

Rachunek przepływów pieniężnych 

Pokazuje wszystkie wpływy i wypływy środków pieniężnych, które miały miejsce w danym okresie obrachunkowym, w tym działalność operacyjną, taką jak wpływy ze sprzedaży lub płatności za wydatki; działalność inwestycyjną, taką jak zakup sprzętu lub nieruchomości; działalność finansową, taką jak emisja akcji; oraz działalność inwestycyjną, taką jak zakup sprzętu lub nieruchomości; działalność finansową, taką jak emisja akcji.

Jeśli chcesz skorzystać z takich usług, to koniecznie sprawdź witrynę internetową: https://akdudziak.pl/sprawozdanie-finansowe-katowice/.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden + 4 =