O czym należy pamiętać zatrudniając pracownika z zagranicy?

W polskich firmach pojawia się coraz więcej pracowników, którzy pochodzą z zagranicy. Zatrudniający musi liczyć się z dodatkowymi formalnościami, które będzie musiał wypełnić. Jeżeli tego nie zrobi, może sprowadzić na siebie i pracownika liczne problemy. Jak zatrudnić obcokrajowców i o czym należy pamiętać? 

Te warunki muszą zostać spełnione

Cudzoziemiec może ubiegać się o zatrudnienie w Polsce, jeżeli będzie posiadał jeden z powyższych dokumentów: odpowiednia wiza, zezwolenie na pobyt, dokument pobytowy lub wiza wydana przez państwo spoza strefy Schengen. Aby pracodawca mógł uzyskać zgodę na zatrudnienie, musi określić w umowie z cudzoziemcem kwotę zarobku, która nie będzie odbiegać od wynagrodzenia pracowników na tym samym stanowisku. Kolejnym krokiem jest uzyskanie od starosty informacji o braku w kadrach, które będą potwierdzały zapotrzebowanie na pracę w firmie. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, pracodawca będzie mógł zatrudnić obcokrajowca na czas nie dłuższy niż trzy lata. Zezwolenie może zostać przedłużone za uiszczeniem dodatkowych opłat. Zatrudnienie cudzoziemców wymaga w niektórych przypadkach dodatkowych pozwoleń, dlatego pracodawca może skorzystać z pomocy specjalnych organizacji. Na przykład agencja pracy dla Ukraińców będzie dobrym rozwiązaniem dla zatrudniającego oraz szukającego pracy cudzoziemca. Biura pośrednictwa są odpowiedzialne za formalności i gwarantują bezpieczeństwo dla obu stron. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

szesnaście − 4 =