W jaki sposób można odwołać się od decyzji ZUS – co należy zrobić?

Uzyskanie świadczeń, takich jak renty czy zasiłki jest na ogół sporym wyzwaniem – ich przyznanie obwarowane jest dużą ilością warunków prawnych. ZUS posiada także szerokie pole do interpretacji. Ograniczone zasoby finansowe tej instytucji mogą więc powodować, że wiele decyzji ma charakter odmowny. W celu ochrony przed nieuzasadnionymi działaniami organów państwowych powstała możliwość odwołania.  

Zmiana decyzji w postępowaniu administracyjnym

Po otrzymaniu decyzji odmownej mamy określony czas, po upływie którego staje się ona prawomocna. W jego trakcie możliwe jest wniesienie odwołania, które rozpatrywane jest najczęściej przez organ wyższego stopnia. Takie rozpatrzenie sprawy kończy możliwości postępowania administracyjnego. Jeśli odwołanie zostało odrzucone po raz drugi, pozostaje tylko droga sądowa. 

Droga sądowa

Sprawę kieruje się do sądu za pośrednictwem organu. Wniosek w tym celu składa się więc u pracowników ZUS. Odwołanie musi zgodnie z przepisami proceduralnymi zawierać dokładne oznaczenie sprawy wraz z uzasadnieniem. Rozpatrują je co do zasady sądy powszechne, przede wszystkim okręgowe oraz rejonowe, w przypadku zaś apelacji sąd wyższej instancji. Odwołanie i batalia sądowa wytoczona instytucji publicznej wymaga już profesjonalnej pomocy prawnej, z której ofertą można zapoznać się na stronie https://www.adwokatpolacik.pl/43,56,prawnik-zus-katowice.html. Pomoc ta obejmuje nie tylko reprezentację przed sądem, ale też sporządzenie właściwego wniosku wraz z uzasadnieniem. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 3 =