Jakie dofinansowania przysługują małym firmom?

Małe firmy często borykają się z brakiem kapitału, który mogłyby zainwestować w rozwój firmy. Może chodzić przykładowo o wprowadzenie usprawniających systemów informatycznych, tworzenie nowych stanowisk pracy, czy nawet zakup niezbędnego sprzętu. To z kolei powoduje, że takie przedsiębiorstwo stoi w miejscu, a często też z trudem zamyka następny miesiąc. Rozwiązaniem tej sytuacji mogą być dotacje unijne dla małych firm. Na jaką pomoc można liczyć?

Na innowacje

Tego rodzaju dotacje przeznaczone są często na rozbudowę zaplecza, które pomoże w tworzeniu innowacyjnych produktów lub wsparcie prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie można przeznaczyć też na przykład na zakup lub budowę nieruchomości, na usługi badawcze, podwykonawstwo, aparaturę badawczą, czy wypłaty dla osób biorących udział w projekcie. W przypadku bonów na innowacje opłacać można między innymi usługi w zakresie wzornictwa, zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, jak również te z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Promocja

Pieniądze można przeznaczyć między innymi na opłacenie usług doradczych, w ramach których opracowany zostanie nowy model biznesowy, strategia działań związanych z wejściem na rynki międzynarodowe, czy promocję podczas różnych wydarzeń, zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych.

Z obszaru informatyki

Tego typu dotacjami mogą być zainteresowane przede wszystkim mikro i małe przedsiębiorstwa, które od niedawna funkcjonują na rynku. Dofinansowanie przeznaczyć można na przykład na zakup specjalnego oprogramowania, czy produktów cyfrowych, które pomogą w realizacji usług elektronicznych, ale także samego sprzętu i licencji.

Przez najbliższe lata planowanych jest wiele programów dedykowanych małym firmom, dlatego warto regularnie śledzić strony z dotacjami unijnymi i próbować pozyskać tego typu wsparcie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + 8 =