Jak się projektuje linie produkcyjne i technologiczne?

Tworzenie linii produkcyjnych i technologicznych jest niezwykle trudnym i wymagającym procesem. Składa się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest projektowanie, drugim wykonawstwo i budowa, trzecim uruchomienie. Zdecydowanie najważniejsza jest faza projektowania. Punktem wyjścia do rozpoczęcia jakichkolwiek prac jest określenie potrzeb klienta. Należy tutaj uzyskać przede wszystkim odpowiedź na pytanie o przeznaczenie linii produkcyjnej. Ważne jest także zdobycie informacji odnośnie jej wydajności, gabarytów oraz przewidywanego stopnia automatyzacji. Często zdarza się, że na tym etapie inwestorzy mają problemy z dokładnym określeniem swoich potrzeb, dlatego konieczne jest zadawanie wielu pytań, w celu uzyskania jak najbardziej precyzyjnych danych i informacji. Dopiero kiedy uda się poznać oczekiwania klienta, można przystąpić do procesu projektowania. Na tym etapie wstępnie sprawdza się, czy istnieją już podobne linie produkcyjne i linie technologiczne. Jeśli tak, przeprowadza się analizę zastosowanych tam rozwiązań i pracuje nad ulepszeniami. W tym celu zazwyczaj zbiera się informacje odnośnie istniejących linii od pracowników na nich pracujących. Po zgromadzeniu niezbędnych danych, przystępuje się do tworzenia projektu roboczego, który następnie przedstawia się inwestorowi. Następuje omówienie projektu i dokonanie korekt. Kiedy zmodyfikowana wersja zaprojektowanej linii produkcyjnej lub technologicznej zostanie zaakceptowana przez inwestora, przystępuje się do opracowywania kosztorysu prac. Ostatnim etapem jest wykonanie prezentacji i oczekiwanie na decyzję klienta odnośnie wdrażania zaproponowanych rozwiązań.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 − 2 =