Jak przebiega postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne to zbiór specjalnych przepisów prawa, które wchodzą w skład postępowania cywilnego, zmierzającego do wypełnienia obowiązków oraz praw przez dłużnika zalegającego z uregulowaniem zobowiązań wobec wierzyciela. Tego typu sprawy dotyczą w szczególności przymusowego wykonania różnych orzeczeń sądu, które stanowią tytuły egzekucyjne. Postępowanie takie może prowadzić komornik w Górze Kalwarii lub każdym innym mieście naszego kraju.

Procedura krok po kroku

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje zawsze przez tytuł wykonawczy – albo z urzędu (przez sąd pierwszej instancji), albo na wniosek samego wierzyciela, prokuratora lub organizacji pozarządowej. Pamiętajmy o tym, że organem egzekucyjnym może być poza komornikiem także sąd rejonowy, a w samym postępowaniu uczestniczy często policja, a znacznie rzadziej wojsko lub bank. Tak przynajmniej przebiegają licytacje komornicze w Konstancinie-Jeziornie.

Warto podkreślić, że egzekucji nie podlegają m.in. takie przedmioty, jak: pościel, bielizna, odzież codzienna, odzież robocza, żywność i leki, opał, trzoda chlewna niezbędna do wyżywienia dłużnika i jego rodziny, narzędzia służące do wykonywania pracy zarobkowej, materiały do nauki i osobiste dokumenty, przedmioty codziennego użytku o dużej wartości sentymentalnej, wózki inwalidzkie itp. Oto przebieg postępowania egzekucyjnego krok po kroku:

1. Wierzyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania.
2. Komornik na podstawie zgłoszenia oraz tytułu wykonawczego wszczyna procedurę.
3. Komornik podejmuje próbę kontaktu i porozumienia z dłużnikiem, aby skłonić go do uregulowania zobowiązań.
4. Jeśli dłużnik zwleka z zapłatą należności, wówczas komornik wysyła do niego wezwania do spłaty (telefony, listy polecone itp.).
5. Brak działań ze strony dłużnika skutkuje dalszymi konsekwencjami – wyceną nieruchomości, obwieszczeniem licytacji i samą licytacją określonych ruchomości i nieruchomości.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

piętnaście + 9 =