Kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe?

Przedsiębiorstwa działające zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym są zobligowane do składania sprawozdań finansowych. Taki obowiązek nakłada na nie obowiązujące w naszym kraju prawo (ustawa o rachunkowości). Sprawozdanie powinno być zawsze wykonane rzetelnie i z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych elementów. Aby zweryfikować jego prawidłowość, warto skorzystać z pomocy tej profesjonalnej kancelarii: http://www.taxhome.com.pl.

Terminowość ma kluczowe znaczenie

Sprawozdania finansowe muszą sporządzać niemal wszystkie podmioty, które prowadzą pełne księgi rachunkowe (z wyjątkiem m.in. spółek cywilnych i osób prowadzących jednoosobową działalność). Taki dokument powinien zawierać przede wszystkim bilans i rachunek zysków oraz strat, a ponadto informacje dodatkowe, takie jak choćby wprowadzenie czy ewentualne objaśnienia do tekstu. Należy go koniecznie wykonać w ciągu trzech miesięcy od tzw. dnia bilansowego, którym jest przeważnie 31 grudnia. Na zatwierdzenie sprawozdania odpowiednie organy mają natomiast kolejne 3 miesiące.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 − 1 =